88 procent av Realgymnasiets elever arbetar eller studerar sex månader efter examen. Enligt Realgymnasiets sammanställning för läsåret 2015/16 så är det är en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med förra året.

Rikssnittet för elever som jobbar eller studerar två år efter avslutad gymnasieexamen är 68 procent. Patrik Wigelius ser positivt på utvecklingen inom Realgymnasiet.

-Detta är ett kvitto på att vi erbjuder våra elever den utbildning och kompetens som är efterfrågad ute i arbetslivet, säger Patrik Wigelius, affärsområdeschef för Realgymnasiet.

Sammanställningen visar också att elever på Realgymnasiet i större utsträckning än andra gymnasiala yrkesprogram i landet tar examen. 88 procent av Realgymnasiets elever når en yrkesexamen. Rikssnittet bland samtliga gymnasiala yrkesprogram i landet är 70 procent.

 -Många av våra skolor har gjort ett fantastiskt jobb för att fler elever ska nå målen. Vi jobbar hårt och målmedvetet för att ge alla elever de bästa förutsättningarna för framtidens arbete eller studier. Vi ser ett fortsatt positivt resultat på detta, säger Patrik Wigelius, affärsområdeschef för Realgymnasiet.