real-bild-larande

En gymnasieskola med utbildningar som grundar sig i verkligheten

Vi startade Realgymnasiet, för att vi tror på det gränslösa lärandet och ett nytt sätt att utbilda. Den traditionella skolan har ofta fungerat som en egen värld. Men vi tror på en utbildning som grundar sig i verkligheten. Som genomförs och utvecklas i nära samspel med det övriga samhället. Det är ju där som den nyvunna kunskapen ska praktiseras och göra nytta.

Vi tror också på det personliga intresset som drivkraft och motivation för lärande. Och att man får en roligare skoltid och bättre förutsättningar till ett stimulerande arbete efter skolan om man får möjlighet att utbilda sig inom något man faktiskt är intresserad av. Ett lärande för livet helt enkelt. Därför startade vi Realgymnasiet.

Att lära för livet handlar inte bara om att vinna ny kunskap. Det handlar också om att utvecklas som individ. Därför värderar vi den personliga utvecklingsresan lika högt som kunskapsresan. Våra utbildningar ger de verktyg som behövs för att utvecklas till en ansvarstagande, självständig individ.

Vi arbetar engagerat för att skapa trygghet och goda förutsättningar för lärande. Och genom projektarbete, ämnesintegration, problemlösning, teamarbete och mycket praktik ute på företag och anläggningar skapar vi insikt och förståelse för helheten snarare än för delarna.

Den första skolan startade 2003. Vi finns idag på 13 orter, från Sundsvall i norr till Malmö i söder.

Realgymnasiets logotyp

Läs mer om Realgymnasiet på: www.realgymnasiet.se