Natur och Samhäll med framtiden i fokus.
Ett smartare gymnasieval.

Har du funderat på hur världen ser ut om några år? Är mobilen omodern? Får du hjälp av robotar på ditt nya jobb? Har vi stoppat klimatförändringen? Och räcker verkligen maten till världens alla människor?

På Real Global väljer man mellan Natur och Samhäll. Två toppmoderna gymnasieutbildningar som bygger på FN:s Globala Mål för hållbar utveckling. Fördelarna? Man får mer kunskap som blir viktig i framtiden och rätt studieteknik för universitet och högskola. Vilket program man än väljer präglas utbildningen av ett tvärvetenskapligt arbetssätt där man kommer att få hantera utmaningar ur många olika perspektiv.

Real Global startar höstterminen 2018 i Norrköping och är resultatet av två års utvecklingsarbete av vårt team av experter: erfarna pedagoger som kommer från olika ämnesområden. Tillsammans har de ett brinnande intresse för pedagogik, samhällsfrågor och elevens utveckling både som elev och person. Deras arbete bygger bland annat på forskning som visar att lärandet stärks när ungdomar får arbeta med verklighetsnära uppdrag. Precis som man får göra på Real Global.

Vi samarbetar med flera nationella och internationella organisationer, universitet, företag och myndigheter. Det gör att eleverna som pluggar hos oss får en tidig kontakt med verkligt hållbarhetsarbete. Samtidigt får vi som jobbar på Real Global tillgång till ny och uppdaterad kunskap, direkt från frontlinjen.

Vi samarbetar redan nu med:

  • TheGoals.org
  • Svenska FN-förbundet
  • SWEDESD (Uppsala universitet)
  • We_Change / ungdomar.se
  • Linköpings universitet

Läs mer om Real Global på: www.realglobal.se