Om friskolor

En kostnadsfri skola där alla är välkomna!

För att driva en friskola krävs tillstånd från staten och en friskola måste, precis som en kommunal skola, följa den nationella läroplanen. Alla elever kan söka till en friskola. Utbildningen är kostnadsfri eftersom den omfattas av kommunala bidrag.
Eleverna har samma rätt som elever i de kommunala skolorna att få studiebidrag liksom bidrag till resor till och från skolan. Skolverket gör regelbundna kontroller av både kommunala och fristående skolor.
Dessutom är alla skolor skyldiga att lämna kvalitetsrapporter. Om en fristående skola inte uppfyller sitt åtagande kan skolans tillstånd återkallas. Flera undersökningar som gjorts under senare år, visar att elever på fristående skolor generellt uppnår mycket bra studieresultat.

Om friskolor

Våra skolor drivs som friskolor vilket betyder att de drivs av ett företag istället för kommunen.

Läs mer om friskolor på:
Friskolornas riksförbund

Fakta om friskolor

  • Fristående skolor har nöjdare lärare och föräldrar.
  • 16 procent av landets elever som går i en fristående skola idag.

Det är ett axplock ur en faktasamling som Friskolornas riksförbund har tagit fram. Läs mer här.