Den 22 mars besökte Leif Östling, ordförande i Svenskt Näringsliv Lärande i Sverige.På agendan stod ett besök på Realgymnasiet i Norrköping där flera ämnen gällande svensk skolutveckling diskuterades.

Flera olika ämnen diskuterades under dagen. Ett av dem var vikten av bra kvalitet på utbildningar och att samarbete med näringslivet är en viktig del i detta.

– Gymnasieutbildningarna måste kännas relevanta för eleverna så att de kliver in i jobb eller vidare utbildning efter examen. Vår sysselsättningsnivå efter examen är hög, 88 procent.

För att få en hög siffra så är det väldigt viktigt att ha en bra koppling till branschen, vilket vi på Lärande i Sverige med gott samvete kan säga att vi har. Vi tycker att den typ av mätning borde genomföras i hela Sverige och får gärna redovisas på skolnivå offentligt, säger Jan Vikström, grundare och verksamhetschef för Lärande i Sverige.

Andra frågor som togs upp var hur skolan idag kan göra för att svara upp till framtidens branscher och den kompetens som kommer att krävas då. Det samtalades också om vikten av branschsamarbeten, friskolans utmaningar och den statliga regleringen av friskolor.

– Dagens elever är kommande medarbetare och pionjärer. Vi pratade därför om vår syn på eleven och skolan och hur vi med bra utbildningskvalitet vill rusta barn och unga med kunskaper och förmågor som både de och Sveriges företag har nytta av i framtiden, fortsätter Jan Vikström.

Lärande i Sverige är ett utvecklingsorienterat företag med eleven i centrum. Senaste året har man exempelvis lanserat ProMeister Fordon. En utbildning där branschen utbildar i de praktiska momenten och på så sätt bidrar med kvalitet och kompetensförsörjning.

Branschtidningen IT-pedagogen skrev om mötet. Läs mer här.