Kraven på ett hållbart samhälle skapar nya kompetensbehov och nya jobb. Lärande i Sverige startar därför en ny gymnasieskola, Real Global, hösten 2018 i Norrköping. Real Global är en skola som med hjälp av digitala lösningar och ett universitetsinspirerat arbetssätt bryter traditionen för gymnasieskolans utformning. Real Global är dessutom Sveriges första gymnasieskola där utbildningen baseras på FN:s 17 Globala mål för hållbar utveckling.

Skolan kommer att ha två program, det Naturvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga programmet. Huvuddelen av utbildningen bedrivs i form av tvärvetenskapliga projekt där eleverna tillsammans och i nära samverkan med olika branscher löser hållbarhetsutmaningar. Ambitionerna är stora och målet är att Real Global i Norrköping ska bli stilbildande för fler skoletableringar på de orter där Lärande i Sverige redan idag bedriver gymnasieverksamhet.

– Real Global är inspirerat av hur man studerar på universitet med en kombination av lärarledda genomgångar, fördjupande självstudier och kreativt problemlösande i grupp. Huvuddelen av utbildningen bedrivs i tvärvetenskapliga projekt där eleverna får lösa hållbarhetsutmaningar som baseras på FN:s globala mål för hållbar utveckling. På så vis blir arbetet intressant och inspirerande, och eleven blir riktigt bra på att ta ansvar för sitt lärande, säger Therese Eklöf, projektledare för Real Global.

Enligt Jan Vikström, grundare och ägare av Lärande i Sverige, så är Real Global en skola som helt bryter med traditionen av hur skola brukar vara utformad, på flera olika nivåer.

– På Real Global kommer vi att minimera många av de utmaningar som finns inom dagens gymnasieskola. Med hjälp av digitaliseringen och unika lärmiljöer så effektiviserar vi elevernas kunskapsutveckling och skapar lösningar som gör att lärarna får mer tid för eleverna. Eleverna på Real Global kommer att jobba med frågor ur verkligheten. Fokus ligger på att utveckla de förmågor som krävs vid universitetsstudier och i ett framtida arbetsliv.

-Norrköping ligger i en expansiv kunskaps-och innovationsregion, en god plattform för etablering av Real Global. Här är kompetensen inom till exempel miljöteknik så stor att det är ett av regionens styrkeområden. Det lokala näringslivet vittnar om att deras behov av hållbarhetskompetens kommer att växa enormt framöver. Därför känns det fantastiskt att starta en gymnasieskola som kommer att ge våra elever kunskap som blir viktig i framtiden. Det här är den rätta platsen för Real Global att starta på, avslutar Therese Eklöf.

Här får du mer information om Real Global i Norrköping.