Besöksnäringen är under snabb tillväxt vilket medför stora utmaningar avseende kompetensförsörjningen. För att möta detta behov startar Lärande i Sverige via Realgymnasiet, en ny hotellutbildning i samverkan med Nordic Choice Hotels, med start hösten 2018 i Stockholm. Utbildningen är en lärlingsutbildning som även ger högskolebehörighet. Lärande i Sverige via Realgymnasiet är den aktör som har de högsta uppmätta sysselsättningstalen, 88 procent 6 månader efter avslutat gymnasium. I detta fall lämnar Nordic Choice Hotels en anställningsgaranti på minst 6 månader för de elever som fullföljer utbildningen, något som torde vara unikt inom svensk gymnasieskola.

 -Vi fortsätter vår strategi att tillsammans med de främsta inom varje bransch utveckla och genomföra utbildningar som möter uttalade behov i svenska tillväxtbranscher. Besöksnäringen anses av många vara Sveriges viktigaste tillväxtnäring. Därför känns det fantastiskt bra att starta en hotellutbildning i samarbete med branschledande Nordic Choice Hotels som planerar att rekrytera 20 000 nya medarbetare under de närmsta fem åren. Gemensamt har vi bästa tänkbara förutsättningar att ge våra elever exakt den kompetens som efterfrågas, säger Jan Vikström, grundare och ägare av Lärande i Sverige.

Ambitionerna för utbildningen är stora men för att säkerställa högsta kvalité från start så börjar man i mindre skala med 20 elever på Realgymnasiet i Stockholm. Målet är att samarbetet med Nordic Choice Hotels ska växa och att hotellutbildningen i framtiden ska finnas på Realgymnasiets alla 14 skolor.

Eleverna genomför hotellutbildningen på Realgymnasiet och som lärling på Quality Hotel Globe. I slutet av utbildningen kan eleven rikta sina studier mot önskad inriktning inom hotellbranschen.

Nordic Choice Hotels ägs av den samhällsengagerade entreprenören Petter A Stordalen som även han ser fram emot samarbetet.

-Man kan sitta och passivt titta på eller så kan man kavla upp ärmarna och göra någonting åt situationen. Tillsammans med Realgymnasiet startar vi nu en lärlingsutbildning som har målsättningen att bli landets främsta hotellutbildning. Det kommer ge oss personal som vi behöver för att fortsätta växa på den nordiska marknaden och eleverna en utbildning som är modern, relevant och som garanterat kommer att ge dem jobb, säger Nordic Choice Hotels ägare och styrelseordförande Petter A Stordalen.

Nordic Choice Hotels är en av Nordens största hotellkoncerner med 190 hotell och 13 000 anställda i Norden och Baltikum. Företaget marknadsför kedjorna Comfort, Quality Hotel och Clarion Hotel, samt 20 fristående hotell. Samtliga hotell är miljöcertifierade enligt ISO 14001.