IMG_0917

Vi tror att skola och näringsliv kan uppnå mer om de bättre förstår varandra.

Lärande Partner ägs av Lärande Förvaltning AB som i sin tur äger Lärande i Sverige AB. Lärande Partner har som uppdrag att arbeta som inkubator mellan skola och näringsliv. Ett exempel kan vara att utveckla utbildningskoncept såsom Real Camp, ett annat att tillhandahålla certifieringar som olika branscher efterfrågar, som exempelvis vårt samarbete med Zoohandlarnas riksförbund. Lärande Partner grundades 2014 och har två anställda.

Vi tror att skola och näringsliv kan uppnå mer om de bättre förstår varandra. Att det finns samarbetsformer som gynnar både de som ska ut i jobb och de som redan befinner sig där. Real Camp är ett utbildningskoncept som utvecklas av Lärande Partner i samarbete med Realgymnasiet. Konceptet bygger på att skolan närmar sig branschen på ett entreprenöriellt och innovativt sätt.

Varje läger utformas, drivs och genomförs tillsammans med externa partners vilket tydligt framgår av lägrets namn. Lägrens innehåll kan variera beroende på ort. Elever, lärare och personal från alla ingående parter involveras i lägrets utformning och det pedagogiska arbetet.

 

realcamp-RGB-svart

Läs mer om Real Camp på: www.realcamp.se

zoorf
Läs mer om Zoorf på: www.zoorf.org