En skola mitt i verkligheten. Din verklighet.

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov. Idén om ”På riktigt är viktigt” är grunden för allt vi gör. Den handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant. Mer kreativt. Och mycket roligare!

Vår pedagogik bygger på forskning och utgår från ett entreprenöriellt förhållningssätt, där metodiken är utformad för att motivera och stimulera elevernas förmåga att tänka själva, samarbeta i team, kommunicera och se möjligheter i problem. På så vis tränar vi kreativiteten, idérikedomen och den egna drivkraften – egenskaper som är viktiga både i det dagliga skolarbetet och i det framtida vuxenlivet.

Utöver de grundläggande kunskaperna får du som elev träna på fem särskilt viktiga förmågor som hjälper dig utvecklas både som elev och som person. Här är Erlaskolans fem förmågor:

  • Lära att lära
  • Verklighetskompetens
  • Samarbetsförmåga
  • Må bra!
  • Handlingskompetens

Läs mer om Erlaskolans förmågor.

logo_erlaskolan_Orange

Läs mer om Erlaskolan på: www.erlaskolan.se