tamale_skola_stor

Ett Lärande över gränserna

Vi stöttar SOS Barnbyar i världen

Grundtanken med vår verksamhet inom Lärande – att skapa de bästa förutsättningarna för barn och ungdomar att lyckas både under skoltiden och i framtiden – vill vi sprida även över nationsgränserna. Därför är vi engagerade SOS barnbyars arbete.

SOS Barnbyar arbetar långsiktigt för barns trygghet, säkerhet och framtid. I år ligger fokus på att hjälpa barn i alla de tysta katastrofer som pågår runt om i världen.

Tidigare år har vi bidragit till skolutveckling i Ghana.

Vill du också bidra till SOS Barnbyar? Läs mer på deras hemsida.

SOS-Digitalt-Julkort-2015