Många skolor i Sverige befinner sig just nu i en digitaliseringsprocess. Hur arbetar Lärande i Sverige framåt med denna övergång? Ole Lidegran, IT-chef på Lärande i Sverige, berättar mer om det.

Vem arbetar med koncernens digitaliseringsanda?
-Digitaliseringen äger […]