88 procent av Realgymnasiets elever arbetar eller studerar sex månader efter examen. Enligt Realgymnasiets sammanställning för läsåret 2015/16 så är det är en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med förra året.

Rikssnittet för elever som jobbar […]