På Realgymnasiet och Erlaskolan har vi drygt 30 stycken förstelärare. Nu lanserar vi en publik blogg där förstelärarna delar med sig av sina erfarenheter från sin undervisning.
– Våra förstelärare har en viktig roll ur flera olika […]