Sedan förra året är vi engagerade i SOS barnbyar och en skola i Ghana. Syftet är att vidga skola och lärande över gränserna men också att göra något mer givande i juletider.

– Det var för ett drygt år […]