Idag tillträder Jeanette Wilén sitt nya uppdrag som grundskolechef inom Lärande i Sverige AB. Ansvarsområdet omfattar Erlaskolan i sin helhet, både befintliga skolor och nyetableringar.
– Jag ser mycket fram emot att nu få ta över […]